บ้านน็อคดาวน์ MA-01 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿727,600/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-01 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร 1 ห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1×2 เมตร 1 ห้องนอน ขนาดกว้าง 3×4 เมตร 1 ห้องรับแขก ขนาดกว้าง 2.50×4 เมตร ระเบียงหน้าบ้านขนาดกว้าง 4×1.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 49 ตรม. ราคา : ฿727,600.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-02 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿770,400/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-02 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ขนาดตัวบ้านกว้าง 9 เมตร ยาว 6 เมตร 1 ห้องนอน ขนาด 3.80×4.50 เมตร 1 ห้องน้ำ ขนาด 1.50×2 เมตร 1 ห้องรับแขก ขนาด 4×5 เมตร ระเบียงหน้าบ้านกว้าง 1.50×5 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยรวม 54 ตรม. ราคา : ฿770,400.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-04 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿642,000/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-04 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน (ขนาด 7×6 เมตร) 1 ห้องนอนขนาด 4 x 3.50 เมตร 1 ห้องน้ำขนาด 1.50 x 2 เมตร 1 ห้องนั่งเล่นขนาด 4 x 4 เมตร ระเบียงหน้าบ้านกว้าง 2 x 2 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร ราคา : ฿642,000.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-05 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿930,900/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-05 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน (ขนาด 7×7 เมตร) 1 ห้องนอนขนาด 3 x 4 เมตร 1 ห้องน้ำขนาด 1.50 x 2 เมตร 1 ห้องนั่งเล่นขนาด 5 x 5 เมตร ระเบียงหน้าบ้านกว้าง 4 x 1.50 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 49 ตารางเมตร ราคา : ฿930,900.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-07 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿802,500/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-07 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน (ขนาด 7×10 เมตร) 2 ห้องนอนขนาด 4 x 4 เมตร 1 ห้องน้ำขนาด 1.50 x 2 เมตร 1 ห้องนั่งเล่นขนาด 6 x 3 เมตร ระเบียงหน้าบ้านกว้าง 1.50 x 6 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 70 ตารางเมตร ราคา : ฿802,500.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-08 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿1,551,500/หลัง

บ้านน็อคดาวน์ MA-08 ( ขนาด 10×12 เมตร) 1 ห้องนอนขนาด กว้าง 5 x ยาว 5 เมตร 1 ห้องนอนขนาด กว้าง 4 x ยาว 5 เมตร 1 ห้องน้ำขนาด กว้าง 1.50 x ยาว 2.50 เมตร 1 ห้องนั่งเล่นขนาด กว้าง 4 x ยาว 5 เมตร ระเบียงหน้าบ้านกว้าง กว้าง 2 x ยาว 4 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 95 ตารางเมตร ราคา : ฿1,551,500.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-03 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿535,000/หลัง

รายละเอียดบ้านน็อคดาวน์ MA-03 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ขนาดบ้านกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 1 ห้องนอน ขนาด 3×4 เมตร 1 ห้องน้ำ ขนาด1×2 เมตร 1 ห้องรับแขก ขนาด 4×4 เมตร ระเบียงหน้าบ้าน ขนาด 2×2 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 35 ตรม. ราคา : ฿535,000.00 / หลัง หมายเหตุ ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ไม่รวมฐานราก ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง (ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง)

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-06 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿1,391,000/หลัง

รายละเอียด บ้านน็อคดาวน์ MA-06 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ขนาดกว้าง 11×11.48 เมตร 1 ห้องนอน ขนาด 3.22×3.75 เมตร 2 ห้องนอน ขนาด 3.25×3.22 เมตร 1 ห้องน้ำ ขนาด 1.85×1.50 เมตร 2 ห้องห้อง ขนาด 1.85×3 เมตร 1 ห้องรับแขก ขนาด 6×4.50 เมตร 1 ห้องครัว ขนาด 3×3 เมตร ลานซักล้าง ขนาด 2.30×2.30 เมตร ระเบียงรูปตัวแอล ขนาด 2 x 20 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 111 ตรม. ราคา : ฿1,391,000.00 / หลัง หมายเหตุ : […]

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-09 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿1,712,000/หลัง

พื้นที่ใช้สอยภายในขนาด 100 ตรม. ออกแบบฟังชั้่นตามลูกค้าต้องการ ตรม.ละ 15,000 บาท ราคา : ฿1,712,000.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019

บ้านน็อคดาวน์ MA-10 บ้านน็อคดาวน์สไตล์อเมริกัน ฿3,424,000/หลัง

ขนาดกว้าง 18×12 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 216 ตรม. แปลนออกแบบฟังชั่นตามลุกค้าต้องการ ตรม.ละ 14,800 บาท ราคา : ฿3,424,000.00 / หลัง หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยีงไม่รวมงานปรับพื้น และงานฐานราก ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง

วรดร บรรณชาติ

28/01/2019
1 2